Projekt FIO
Dodane przez SPDiMzC dnia Czerwiec 25 2012 14:55:31

Szanowni Państwo

Mamy przyjemność poinformować Państwa, że w tegorocznym konkursie FIO  nasz projekt został pozytywnie zweryfikowany formalnie i  merytorycznie, i uzyskał dofinansowanie w ramach  Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2012 r. w kwocie 134 823,00zł.

Projekt nosi tytuł : ”Wolontariat sposobem na zmaganiem się z chorobą” i jest realizowany we współpracy z Kaliskim Stowarzyszeniem Chorych na Cukrzycę.

 

Będzie on przebiegał w trzech etapach:

*       Etap 1: Wakacyjny 10 – dniowy wyjazd edukacyjno – integracyjny realizujący zadanie. Zorganizowany zostanie dla 50 osób oraz 5 osób wykwalifikowanej kadry. Uczestnikami będą dzieci i młodzież chore na cukrzycę z opiekunami, rodzeństwo, seniorzy oraz kadra - edukator wolontariatu, edukator diabetologiczny, psycholog, pielęgniarka, animator aktywnego wypoczynku.

*       Etap 2: Wyjazd jesienny 3 –dniowy edukacyjno – integracyjny pt.„Diabetycy w działaniu”, gdzie uczestnicy przygotowywać się będą do następnego etapu.

     Etap 3: Kaliski Marsz Diabetyków pod hasłem „Razem przeciw cukrzycy”. Wspólny przemarsz dzieci, młodzieży, opiekunów i seniorów z cukrzycą typu 2 wokół kaliskiego ratusza z transparentami, tablicami informacyjnymi wykonanymi samodzielne podczas jesiennego wyjazdu. W ten sposób zrealizujemy społeczną akcję informacyjną na temat cukrzycy: czynniki ryzyka, powikłania. Rozdamy ulotki przygotowane przez naszych podopiecznych w poprzednich etapach

 

Głównym naszym celem jest wykształcenie dobrych wolontariuszy spośród chorujących dzieci, młodzieży, ich rodzin i osób starszych, ponieważ posiadają duży potencjał nabyty w związku z chorobą obecną w ich życiu codziennym. Chcemy by dzieci niepełnosprawne i starsi nie były tylko obciążeniem dla społeczeństwa, ale jego pełnowartościowymi, pełnoprawnymi obywatelami.

 Chcemy pokazać jak choroba i wspólna walka z chorobą może się stać pomostem w budowaniu więzi pokoleniowej i korzystania ze wspólnych doświadczeń.

 

Wyjazd 10 dniowy  odbędzie się w dniach 08..08 – 18.08.2012 w Bieszczadach.

Uczestnikiem projektu może być dziecko do 18 roku życia z cukrzycą typu I + opiekun, senior powyżej 50 roku życia chorujący na cukrzycę typu ! lub 2. Osoby uczestniczące w projekcie zobowiązane są do udziału we wszystkich zajęciach w ramach projektu. Pozostali członkowie rodzin mogą skorzystać z wyjazdu tylko za pełna odpłatnością.

Zgłoszenia przyjmują do dnia 05.07.2012

-        Elżbieta Świtaj Tel 519 110 207

-        Agnieszka Głuchowska

lub e-mailem spdimzc@gmail.com

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie