Projekt ROPS
Dodane przez SPDiMzC dnia Maj 30 2012 21:54:57

Samorząd Województwa  Wielkopolskiego

Zarząd Województwa Wielkopolskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizacje w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w 2012r. z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą w Kaliszu znalazło się w gronie organizacji, które pozyskały środki w kwocie 5000, 00 zł. na zadanie w ramach: Modelowego działania wspierającego opiekunów i rodziny osób z niepełnosprawnością i przewlekle chorych. Realizację projektu „Wiedza rodziców i nauczycieli wsparciem dla chorych dzieci i młodzieży” rozpoczynamy już w maju  2012

Zadanie kierujemy do opiekunów osób niepełnosprawnych: w rodzinie (rodzice) i w placówkach oświatowych (nauczyciele i pielęgniarki szkolne) z terenu całego Województwa Wielkopolskiego.

 Polegało będzie na przeprowadzeniu:

- różnych form edukacji i reedukacji diabetologicznej rodziców

- szkoleń dla nauczycieli i pielęgniarek szkolnych

Projekt realizowany będzie w okresie od maja do listopada 2012 roku.

 Prosimy o zgłaszanie potrzeb ww zakresie.

Prezes Stowarzyszenia

Elżbieta Świtaj