Projekty
Dodane przez SPDiMzC dnia Maj 20 2012 19:25:45

Informujemy Państwa, iż nasze Stowarzyszenie konkursie ogłoszonym przez Wojewodę Wielkopolskiego w zakresie „Poprawa jakości życia osób długotrwale, przewlekle chorych” pozyskało środki w wysokości 7500,00zł  na przeprowadzenie zadania pt.” Edukacja diabetologiczna,  wsparcie psychologiczne i społeczne podstawą aktywnego życia osób chorych na cukrzycę.

Zadanie kierujemy do ludzi chorujących na cukrzycę i ich środowiska,  z terenu całego Województwa Wielkopolskiego:

-  dzieci i młodzieży chorych na cukrzycę typu 1 oraz ich rodzin

-  dorosłych chorych na cukrzycę typu 1 i typu 2

-  do grup rówieśniczych chorujących na cukrzycę typu 1

-  do nauczycieli w placówkach oświatowych, do których uczęszczają dzieci i młodzież chorzy   na cukrzycę typu 1

-  do ogółu społeczeństwa mającego dostęp do lokalnych środków masowego przekazu

Zadanie będzie polegało na  prowadzeniu przez cały okres jego realizacji różnych form:

-  edukacji diabetologicznej chorych (dzieci, młodzieży, dorosłych) i ich rodzin

-  pomocy  psychologicznej skierowanej do chorych i ich rodzin 

-  wsparcia społecznego : przekazywanie odpowiednich informacji o chorobie  grupom    rówieśniczym

 

Projekt realizowany będzie w okresie od maja do listopada 2012 roku.

 Prosimy o zgłaszanie potrzeb ww zakresie.