Realizujemy kolejny projekt
Dodane przez SPDiMzC dnia Czerwiec 14 2016 22:08:18

ll

  Informujemy Państwa, iż Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą w Kaliszu  w konkursie ogłoszonym przez Wojewodę Wielkopolskiego , w ramach zadania publicznego - Prowadzenie kompleksowego, specjalistycznego wsparcia dla dzieci i osób dorosłych z niepełnosprawnością, pozyskało środki w wysokości 2700,00zł  na przeprowadzenie zadania  „Edukacja diabetologiczna,  wsparcie psychologiczne i społeczne pomocą dla dzieci i młodzieży chorych na cukrzycę.”

Realizacja zadania ma na celu pomóc osobom chorym na cukrzycę w dobrym leczeniu choroby i w codziennym, aktywnym życiu społecznym.      CZYTAJ DALEJ o PROJEKCIE..............


Rozszerzona zawartość newsa

„Edukacja diabetologiczna,  wsparcie psychologiczne i społeczne pomocą dla dzieci i                                                                     młodzieży chorych na cukrzycę.”

 

 

                     

                          Informujemy Państwa, iż Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą w Kaliszu  w konkursie ogłoszonym przez Wojewodę Wielkopolskiego , w ramach zadania publicznego - Prowadzenie kompleksowego, specjalistycznego wsparcia dla dzieci i osób dorosłych z niepełnosprawnością, pozyskało środki w wysokości 2700,00zł  na przeprowadzenie zadania  „Edukacja diabetologiczna,  wsparcie psychologiczne i społeczne pomocą dla dzieci i młodzieży chorych na cukrzycę.

Realizacja zadania ma na celu pomóc osobom chorym na cukrzycę w dobrym leczeniu choroby i w codziennym, aktywnym życiu społecznym.  Wiąże się to: z posiadaniem odpowiedniej wiedzy o chorobie i zasadach jej leczenia, z regularną rzetelną samokontrolą i akceptacją faktu życia ze schorzeniem  przewlekłym, nieuleczalnym.

Zadanie kierujemy do dzieci i młodzieży chorych na cukrzycę typu 1 oraz ich rodziców i rodzin  z terenu Wielkopolski.

Zadanie będzie polegało na  prowadzeniu przez cały okres edukacji diabetologicznej  i pomocy psychologicznej na spotkaniach i wyjazdach integracyjnych Stowarzyszenia oraz na podstawie zgłaszanych potrzeb. Przewidywana liczba adresatów działania to ok. 40-60 osób.

Projekt realizowany będzie w okresie od czerwca do listopada 2016 roku.

 Prosimy o zgłaszanie potrzeb w/w zakresie e-mailowo lub telefonicznie

                                                                          

                                                                             Prezes Stowarzyszenia

                                                                                                                     Elżbieta Świtaj