Walne Zebranie-sprawozdanie.
Dodane przez SPDiMzC dnia Marzec 24 2014 15:24:46


Dnia 22 marca 2014 odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą w Kaliszu.

O godz. 15 30 Walne Zebranie rozpoczęła ,  wszystkich witając,  Prezes Stowarzyszenia Elżbieta Świtaj. Następnie przedstawiła porządek zebrania, które w dalszej części poprowadziła pani Elżbieta Dębska, sekretarzem zebrania została Jadwiga Secler, w Komisji Skrutacyjnej zasiadły: Beata Bystra i Mirela Frączek.

Po przedstawieniu sprawozdań przez Prezes Stowarzyszenia, Skarbnika oraz Przedstawiciela Komisji Rewizyjnej przystąpiono do podjęcia Uchwał dotyczących w/w sprawozdań.

Pani Prezes  podsumowała również pracę i cały dorobek  ostatnich pięciu lat swojej kadencji i pozostałych członków Zarządu.

Ze względu na zakończenie działalności Kadencji całego Zarządu, następnym punktem był wybór nowego Prezesa SPDiMzC oraz pozostałych członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Drogą jawnego głosowania Prezesem została ponownie pani Elżbieta Świtaj przy całkowitej aprobacie wszystkich zgromadzonych, gratulujemy! W Zarządzie znalazły się również: Agnieszka Głuchowska, Mirosława Drużbiak, Agnieszka Skitek, Jadwiga Secler.
Do Komisji Rewizyjnej zostały wybrane : Danuta Bródka, Aneta Strzałka ,Ewa Kluszczyńska. Życzymy owocnej pracy z korzyścią dla wszystkich członków Stowarzyszenia.

Na zakończenie Prezes Ela Świtaj oraz prowadząca Ela Dębska podziękowały wszystkim zgromadzonym, zapewniły, że zawsze można zwrócić się do naszego Stowarzyszenia w każdej  sprawie,  której Stowarzyszenie postara się zaradzić niosąc pomoc, poradę, informację .

Na tym Walne Zebranie zostało zakończone.

Prezes SPDiMzC
Elzbieta Świtaj