"Leczmy dobrze i skutecznie cukrzycę"
Dodane przez SPDiMzC dnia Marzec 11 2013 16:59:35

 

                             logo FundacjiLogo Razem

 

 

Drodzy Rodzice i Opiekunowie!

 

Mamy przyjemność poinformować Was, że nasza oferta w konkursie „Razem możemy więcej”, ogłoszonym przez Fundację Dbam o Zdrowie ,została wybrana do dofinansowania .

Nasz projekt zatytułowany jest „Leczmy dobrze i skutecznie cukrzycę !” i polega na pomocy finansowej ( dla rodzin z chorymi na cukrzycę typu 1 ) w zakupie insulin i pasków testowych  oraz edukacji diabetologicznej .

Apteki

Pomoc  finansowa będzie w postaci Kart Podarunkowych o wartości 100 zł.

Do realizacji w sieci aptek  Dbam o Zdrowie. Karty te  uprawniać będą  do bezgotówkowego nabycia pasków testowych i insulin.

Dofinansowanie skierowane jest przede wszystkim do :

- rodzin o niskim statusie  materialnym mających  dziecko chore na cukrzycę typu 1

 ( ocenionym na podstawie oświadczeń rodziców o dochodach na osobę netto w ostatnim kwartale 2013 roku)

-rodzin niepełnych z chorym dzieckiem na cukrzycę typu 1

-rodzin w których więcej niż 1 osoba choruje na cukrzycę (rodzeństwo, rodzic)

-rodzin w których oprócz cukrzycy  współistnieją inne przewlekłe choroby.

-rodzin wielodzietnych z dzieckiem chorym na cukrzycę typu 1

Warunkiem uczestnictwa w realizacji tego projektu jest:

  1. udział w organizowanej  przez nasze Stowarzyszenie edukacji diabetologicznej , indywidualnej lub grupowej.
  2. Wypełnienie i przesłanie na adres Stowarzyszenia oświadczenia dostępnego na stronie internetowej /druk do pobrania w zakładce LINKI/lub w załączniku do korespondencji. Możliwe jest również przesłanie podpisanego i zeskanowanego oświadczenia drogą  elektroniczną .

Oświadczenie należy przesłać do dnia 05.04.2013r (decyduje data stempla pocztowego)

Wybrane rodziny do tej formy pomocy , poinformujemy telefonicznie.Prosimy o podanie , w oświadczeniu ,aktualnego nr. telefonu i adresu e-mail .

Przekazanie kart odbędzie się na Walnym Zebraniu w dn.20.04.2013

Kontakt z Prezesem Stowarzyszenia :

 Elżbieta Świtaj: email spdimzc@gmail.com        ,  Tel 519 110 207