Kaliskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą
Nawigacja
Strona Główna
Linki
Galeria
Newsy
Szukaj
Warto zobaczyć !
Wydarzenia
"Przyjaciel Dziecka"
O stowarzyszeniu
Statut
Sprawozdanie merytoryczne 2011
Sprawozdanie finansowe 2011
Sprawozdanie finansowe 2012
Sprawozdanie finansowe 2013
Sprawozdanie finansowe 2014
Spr.Finansowe za 2015
Sprawozdanie finansowe 2016
Sprawozdanie finansowe 2017Roczne Spr. Mer.
Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 134
Najnowszy Użytkownik: Dougrut
Prawa pacjentów
Poznaj swoje prawa: list Rzecznika Praw Pacjenta.
 
SPDiMzC dnia marzec 24 2012 12:01:07 · 1 Komentarzy · 416 Czytań · Drukuj
 
Turniej piłkarski dla diabetyków
 
SPDiMzC dnia marzec 19 2012 18:59:17 · 1 Komentarzy · 467 Czytań · Drukuj
 
Konkurs RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ

 

Szanowni Państwo

 Mamy przyjemność poinformować Państwa, że nasza oferta  w Konkursie Grantowym RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ! prowadzonego przez Fundację Dbam o Zdrowie została wybrana do dofinansowania.

Nasz projekt zatytułowany jest „LECZMY DOBRZE CUKRZYCĘ!” i polega na pomocy finansowej dla wybranych rodzin w zakupie insuliny i pasków testowych.

Celem podstawowym projektu jest uświadomienie problemu społecznego, jakim są bariery w dostępie do leków oraz wspieranie organizacji działających w sektorze ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej. Celem szczegółowym jest zapewnienie potrzebującym zaopatrzenia w leki oraz inne materiały medyczne w sytuacji i w czasie, gdy są one faktycznie konieczne – bez oczekiwania na promesę ich refundowania ze środków pomocy społecznej, czy wręcz zaistnienia ryzyka, że refundowane nie będą.

Dofinansowanie przekazane zostanie w formie kart podarunkowych uprawniających do bezgotówkowego odbioru leków oraz materiałów medycznych – Podarunkowych Kart Zdrowia (zwanych dalej „Kartami”). Karty realizować można w ponad 1900 aptekach na terenie całego kraju.

Wybranych beneficjentów takiej formy pomocy poinformujemy pisemnie o dacie i miejscu przekazania kart.

 
SPDiMzC dnia marzec 19 2012 18:50:28 · 1 Komentarzy · 391 Czytań · Drukuj
 
List do ordynatora szpitala klicznego w Poznaiu

 

 

Poznań, dn. 16 stycznia2012r.

Pan

Karol Chojnacki

Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego

Narodowego Funduszu Zdrowia

 

Szanowny Panie Dyrektorze,

    Pragnę przedstawić funkcjonowanie opieki diabetologicznej nad dziećmi i młodzieżą w województwie wielkopolskim w związku z kontraktowaniem usług medycznych w tym zakresie.

Nasza Klinika Diabetologii i Otyłości Wieku Rozwojowego jest jedynym w Wielkopolsce ośrodkiem świadczącym stałą (z 24-godzinną dostępnością) opiekę dla dzieci z cukrzycą w zakresie diagnostyki, leczenia farmakologicznego stanów ostrego niewyrównania (ketokwasica, ostre i nawracające hipoglikemie), edukacji diabetologicznej dzieci i rodziców w świeżych zachorowaniach i w czasie późniejszym, wdrażania nowych metod leczenia, np. osobistych pomp insulinowych oraz w zakresie okresowych rozszerzonych badań klinicznych dla oceny zagrożenia lub występowania odległych komplikacji tej choroby. Pod naszą opieką pozostaje w Wielkopolsce ok. 1100 pacjentów poniżej 18-tego roku życia z cukrzycą typu 1.

Opiekę ambulatoryjną nad ww. chorymi sprawują lekarze naszej Kliniki, którzy pracują w poradni diabetologicznej dla dzieci przy Szpitalu Klinicznym im. K. Jonschera w Poznaniu, w NZOZ Medyk w Poznaniu oraz dojeżdżają do poradni w Koninie i w Kaliszu. Opisuję zakres i stan opieki ambulatoryjnej, aby prosić o uwzględnienie podczas kwalifikacji poszczególnych poradni cukrzycowych dla dzieci, że wszystkie te zadania wykonuje ograniczony liczebnie zespół lekarzy, a wszystkie elementy tego systemu opieki wzajemnie uzupełniają się. Ci sami lekarze, znający dziecko z pobytu szpitalnego, leczą je później w poradni i w razie potrzeby ponownie spotykają w oddziale szpitalnym. Pacjent i jego rodzice są we wszystkich tych miejscach pod opieką tej samej grupy lekarzy, także w przypadku poradni pozapoznańskich.

Uważamy, że jest to bardzo korzystne rozwiązanie także w przypadkach funkcjonowania poradni w Kaliszu i w Koninie, z których każda ma w swojej realnej opiece ok. 250 chorych dzieci, inne dzieci z cukrzycą z woj. wielkopolskiego są leczone ambulatoryjnie w Poznaniu. Dzieci z odleglejszych części województwa (kierunki takie, jak Kępno lub Koło) nie muszą pokonywać z rodzicami odległości blisko 200 km, żeby dostać się do poradni cukrzycowych, ale mają je dostępne znacznie bliżej.

    W tej sytuacji proszę zaakceptować, że system pediatrycznej opieki diabetologicznej w woj. wielkopolskim funkcjonuje sprawnie, nawet jeżeli lekarze dojeżdżający do odległych poradni (Kalisz, Konin) ze względów organizacyjnych nie są w stanie być tam przez 12 godzin w każdym tygodniu. Wnoszę również o umożliwienie włączenia w tych poradniach sobót do harmonogramu przyjęć, co jest bardzo wygodne także dla pracujących rodziców, którzy mają dzieci z cukrzycą (często są to dzieci bardzo młode - np. 1-6.-letnie). Lekarze z naszego zespołu starają się od kilku dekad sprawować tę opiekę rzetelnie, mając na uwadze dobro dzieci i deklarują dojazdy także w soboty. Ograniczy to ryzyko kolizji czasu pracy w klinice i w poradni.

Liczę, że NFZ w swoich decyzjach centralnych oraz w ich lokalnej (wielkopolskiej) realizacji także będzie kierował się zasadą, że system opieki musi służyć chorym dzieciom, a nie odwrotnie, kiedy to zbyt teoretyczne, i rygorystyczne ustawianie zasad czasu pracy poradni zagraża ich istnieniu. Niestety, nie mamy w Wielkopolsce odpowiedniej liczby lekarzy do prowadzenia tylko poradni, albo pracy tylko w Klinice i musimy my - lekarze i NFZ wspólnie wykazać rozsądna elastyczność w stosowaniu reguł pracy tychże poradni.


 
SPDiMzC dnia marzec 19 2012 18:43:34 · 0 Komentarzy · 665 Czytań · Drukuj
 
List otwarty

                                                                                                                    Kalisz 12.03.2012

 

Minister Zdrowia      

ul. Modowa 15         

00-952 Warszawa    

 

List otwarty

   Reprezentując środowisko dzieci i młodzieży chorujących na cukrzycę typu 1 z terenu całej Południowej Wielkopolski (ok. 200 osób) żądamy w trybie pilnym zapewnienia naszym dzieciom prawidłowej opieki specjalistycznej.

  Z problemem tym zwracaliśmy się  do Pana w Liście Otwartym z dn.05.01.20112. oraz przedstawiliśmy go na Konferencji z okazji Dnia Chorego (organizowanej przez Instytut Praw Pacjenta) w obecności Ministra Zdrowia, Wiceprezesa NFZ i innych decyzyjnych osób.

  Odpowiedzi, które otrzymaliśmy dotychczas w żaden sposób nie rozwiązały tej bardzo ważnej sprawy.

Przypominamy:

Na początku 2012 r. zlikwidowano Poradnię diabetologiczną dla dzieci i młodzieży przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu. W chwili obecnej mimo 2 konkursów nadal nie został podpisany kontrakt z żadnym lekarzem na pracę w nasze poradni. Uzasadnia się to faktem, że nie spełniane są stawiane przez NFZ wymogi konkursowe.

Uważamy, że w takiej sytuacji należy natychmiast warunki konkursowe zmienić, ażeby umożliwić wznowienie pracy naszej poradni i leczenie chorych dzieci. Dotychczas przez wiele lat pracował w poradni lekarz z Kliniki Diabetologii Dziecięcej w Poznaniu, wizyty realizowane były wg potrzeb co 1-3 miesiące. W chwili obecnej część dzieci jest bez opieki lekarskiej, a część „zapisana” jest do poradni w dużych ośrodkach (dojazd ok.100-200km) na dalekie terminy np. lipiec – co sugeruje, że następna wizyta będzie w styczniu 2013 r. !!!! 

Czy Pana zdaniem tak traktuje się nieuleczalnie chore dzieci? W demokratycznym kraju?

Czy wymogi formalne są ważniejsze od praw dziecka do dobrego życia i leczenia?

Dlaczego zmiany wprowadzone przez NFZ w regulaminie konkursów są krzywdzące dla pacjentów?

Prosimy o natychmiastową rozwiązanie problemu!

 

                                                                  Z poważaniem     

                                                           Prezes Stowarzyszenia

                                                                     Elżbieta Świtaj    

 
SPDiMzC dnia marzec 13 2012 22:09:38 · 0 Komentarzy · 427 Czytań · Drukuj
 
Walne

Kalisz dnia 27.02.2012

Szanowni  Państwo !

Bardzo serdecznie zapraszamy członków Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą na Walne Zebranie Stowarzyszenia, które odbędzie

dn. 24.03.2012r. (sobota), o godz. 15

drugi termin zebrania 30 min. później – gody. 1530

 w Klubie Osiedlowym Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kaliszu, przy ul. Serbinowskiej  25-27.

 

Ze względu na ważność Walnego Zebrania i ważność omawianych spraw bardzo prosimy Państwa o obecność.

 Informuję, że według założeń naszego Statutu członkami Stowarzyszenia są i dzieci i rodzice. Natomiast prawo udziału w głosowaniach mają: dzieci powyżej 16 r. życia oraz   rodzice.           

 

            Oprócz Walnego zebrania odbędzie się część edukacyjna:

- godz. 14.30 (przed Walnym Zebraniem) „Leczmy dobrze cukrzycę”

                    Zajęcia edukacyjne poprowadzi edukator w diabetologii  Elżbieta Dębska

- godz.1600 spotkanie z przedstawicielem firmy Medtronic

 

W międzyczasie będzie kawa, herbata, możliwość spotkania się, porozmawiania o naszych problemach.

Będzie można kupić igły, lancety, glukozę,    

 

Salę mamy zarezerwowaną w godzinach od 14.00 do 17.30
Ze względu na przygotowanie sali, proszę potwierdzić telefonicznie swoje przybycie, do
dnia 20.03.2012 :

Elżbieta Dębska      608 572 435,                   eldebska@wp.pl

Elżbieta Świtaj        519 110 207                    spdimzc@gmail.com

 

W oczekiwaniu na miłe spotkanie z Państwem

 

 
SPDiMzC dnia marzec 04 2012 19:17:43 · 0 Komentarzy · 478 Czytań · Drukuj
 
Poradnie diabetologiczne

Szanowni Państwo,

Szanowni Państwo w związku z likwidacją Poradni Diabetologicznej dla dzieci w Kaliszu podajemy kontakty do najbliższych poradni. Nasze starania o przywrócenie poradni w Kaliszu nie ustaję, jednak na dzień dzisiejszy nic się nie zmieniło. W trosce o nasze dzieci jesteśmy zmuszeni do korzystania z innych poradni.


Poradnie Diabetologiczne

 


 

 
SPDiMzC dnia marzec 04 2012 18:49:51 · 1 Komentarzy · 608 Czytań · Drukuj
 
Bal karnawałowy
W dniu 4 lutego odbył się bal karnawałowy. Wzięło w nim udział ok. 100 osób. Dzięki uprzejmości firmy Bayer można było dokonać badania hemoglobiny glikozylowanej. Oczywiście dla wszystkich przygotowaliśmy zabawę taneczną, konkursy i inne ciekawe atrakcje. Zdjęcia dostępne są w Galerii.
 
SPDiMzC dnia luty 14 2012 22:27:07 · 0 Komentarzy · 455 Czytań · Drukuj
 
Protest NFZ

Mikorzyn, dnia 28.01.2012r.

                                                          Prezes  Narodowego Funduszu Zdrowia

                                                          Pan Jacek Paszkiewicz

Szanowny Panie Prezesie.


Zwracam się do Pana w imieniu mojego dziecka, a także wszystkich dzieci chorych na cukrzycę typu 1 i ich rodziców z żądaniem przywrócenia Poradni Diabetologicznej dla dzieci i młodzieży przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu.

Chorzy na cukrzycę typu 1 wymagają stałego podawania insuliny, bez której nie mogą żyć. Stosują intensywną insulinoterapię metodą wielokrotnych wstrzyknięć lub ciągły podskórny wlew insuliny za pomocą pomp insulinowych. Dopasowanie dawek insuliny zależnych od poziomu cukru we krwi wymaga ciągłego analizowania bardzo wielu elementów ( rodzaju posiłku, poziomu cukru we krwi, stanu emocjonalnego, stanu rozwojowego, dyspozycji psychofizycznej ) Pomocą dla chorych dzieci są rodzice, którzy dbają o prawidłowe wyrównanie cukrzycy. Rodzice muszą nabyć wiedzę, której w cukrzycy zawsze za mało, aby prawidłowo umieć analizować dawkowanie insuliny . Tę wiedzę nabywaliśmy poprzez wizyty u lekarzy specjalistów ,którzy znają nasze chore dzieci od początku ich niechcianej choroby (1rok, 5 lat, 15 lat …. ) Wizyty tak częste jak było to potrzebne.

Pytam się Pana, kto ma dzisiaj i przez najbliższe 5 lat przekazywać fachową wiedzę i w prawidłowy sposób analizować różne sytuacje wynikłe z choroby skoro zamyka się jedyną poradnię, do której kierowali się rodzice z dziećmi z Południowej Wielkopolski ( zasięg 50 km ). To nie jest tak, jak się Panu wydaje „ pojadą do innych ośrodków ” gdzie ??? pytam  Poznań 260 km, Łódź 200 km , Wrocław 100 km.

O co chodzi w konkursie ofert na poradnię diabetologiczną ? O to aby poradnia była czynna 3 dni w tygodniu. Czy o to aby lekarz mógł pomóc wszystkim chorym dzieciom z terenu Południowej Wielkopolski, którzy korzystali i chcą korzystać z tej poradni . Czy ktoś się zastanowił po co ma służyć poradnia ? Poradnia ma przyjąć wszystkich pacjentów, którzy chcą z niej skorzystać, a nie być otwarta trzy dni w tygodniu. A gdyby była potrzeba aby była otwarta 5 dni w tygodniu?. To co by zrobił NFZ !!!

Czy ktoś z chorych czy ich rodziców złożył skargę, że nie mógł skorzystać z działającej do 2011 r. poradni w Kaliszu ? Nie.  Dzisiaj wszyscy składamy skargę i protestujemy przeciw przedmiotowemu traktowaniu naszych chorych dzieci, żądamy przestrzegania praw dziecka i godnego traktowania naszych dzieci, które nie chciały cukrzycy, a z którą muszą się zmagać do końca życia.

Jeżeli jest Pan odpowiedzialnym człowiekiem, tak jak lekarze, którzy nie patrząc  na swój czas poświęcają go dla chorych dzieci z cukrzycą, to nie pozwoli Pan aby pozostawić chore dzieci z terenu Południowej Wielkopolski na niełaskę i przywróci Pan działalność Poradni Diabetologicznej przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu.


                                                                           Z poważaniem: 

       Janusz Wojciechowski                 

       Tata dziecka chorego na cukrzycę.       


Do wiadomości:

- NFZ  Wielkopolski Oddział Wojewódzki w Poznaniu

- NFZ Delegatura w Kaliszu

- Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu

- Rzecznik Praw Dziecka

 
SPDiMzC dnia styczeń 29 2012 21:31:49 · 0 Komentarzy · 581 Czytań · Drukuj
 
Konkurs Bayera

Witam serdecznie,

chcieliśmy przekazać Państwu informację , że na naszej stronie www. HipHipHurra.pl, skierowanej do  dzieci i młodzieży z cukrzycą , zawiesiliśmy konkurs:
Z górki na pazurki!!!:)

 tematycznie związany z feriami zimowymi, które właśnie się rozpoczęły!!!!!

 Dla dzieciaków, które mają ochotę wziąć udział w konkursie przygotowane zostały dwie opcje: 

1. Można ulepić rzeźbę śnieżną i napisać wierszyk z podanych słów 

lub

2. Stworzyć kartkę pocztową w dowolnej technice i również napisać wierszyk.


 Do wygrania mają wartościowe nagrody:  Ipody oraz plecaki!!!!   Konkurs trwa do 15 marca czyli do końca ferii  i jeszcze dłużej - dla spóźnialskich!

 Zapraszamy serdecznie na naszą stronę www.hiphiphurra.pl  - poniżej znajdują się banery reklamowe - gotowe do zawieszenia na stronach www.

Z pozdrowieniami / Best regards,

Anna Szklarz
Brand Manager

 
SPDiMzC dnia styczeń 29 2012 21:30:33 · 1 Komentarzy · 725 Czytań · Drukuj
 
Bal

 

SZANOWNI  PAŃSTWO!

          Zapraszamy na „Karnawałową zabawę naszych słodkich dzieciaków” , która odbędzie się 04 lutego 2012 r. (sobota), w godz. od 10.00 do 13.00, w Klubie Osiedlowym Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kaliszu, ul. Serbinowska 25-27.

Zapraszamy dzieci w wieku: przedszkolnym i szkoły podstawowej. Przyjedźcie z opiekunem i koniecznie z rodzeństwem i  najbliższymi przyjaciółmi.

W programie przewidziana jest zabawa taneczna, konkursy i inne ciekawe atrakcje. Oczywiście również dla wszystkich „mały posiłek”. Pani Pokojowczyk z firmy Bayer  przeprowadzi  badania hemoglobiny glikozylowanej (dla chętnych).

W trakcie zabaw dla dzieci, rodzicom proponujemy zajęcia edukacyjne: grupowe i porady indywidualne, które prowadzić będzie: edukator Elżbieta Dębska. Dlatego prosimy o przewiezienie zeszytów samokontroli. Będzie możliwość zakupu: igieł, glukozy, gazików....

Prosimy zabrać obuwie zmienne.

Ze względów organizacyjnych bardzo prosimy o zgłaszanie swojej  obecności, z podaniem ilości osób w terminie do 27 stycznia br. 

Zgłoszenia przyjmuje telefonicznie lub pocztą elektroniczną:

                        Elżbieta Dębska  608 572 435      eldebska@wp.pl

                         Elżbieta Świtaj   519 110 207

 

 W oczekiwaniu na miłe spotkanie z Państwem

 
SPDiMzC dnia styczeń 08 2012 17:41:37 · 0 Komentarzy · 459 Czytań · Drukuj
 
Strona 30 z 32 << < 27 28 29 30 31 32 >
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Powered by PHP-Fusion copyright © 2003-2006 by Nick Jones.
Released as free software under the terms of the GNU/GPL license.


Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie